Újszövetség

Pál Első Levele Timóteushoz 2:17 Csia Lajos Biblia (CSIA)

fogja felbátorítani szíveteket és minden jó munkában, és szóban megszilárdítja.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele Timóteushoz 2

Részletek Pál Első Levele Timóteushoz 2:17 összefüggésben