Újszövetség

Pál Első Levele A Tesszalonikaiakhoz 1:5 Csia Lajos Biblia (CSIA)

ama reménység miatt költözött belétek, mely a mennyekben félretéve vár reátok, mely már előbb fületekbe hangzott az örömüzenet igazságát megszólaltató igében.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele A Tesszalonikaiakhoz 1

Részletek Pál Első Levele A Tesszalonikaiakhoz 1:5 összefüggésben