Újszövetség

Az Öröhír Márk Szerint 19:13 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Ekkoriban gyermekeket vittek hozzá, hogy – kezét rájuk vesse és imádkozzék értük, tanítványai azonban korholták őket.

Olvassa el a teljes fejezetet Az Öröhír Márk Szerint 19

Részletek Az Öröhír Márk Szerint 19:13 összefüggésben