Novi Zavjet

Treæa Ivanova Poslanica 1:9 Knjiga O Kristu (CKK)

O tomu sam ukratko pisao Crkvi, ali Diotref, koji želi biti vođa, ne želi s nama ništa imati.

Pročitaj kompletan poglavlje Treæa Ivanova Poslanica 1

Prikaz Treæa Ivanova Poslanica 1:9 u kontekstu