Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 6:7 Knjiga O Kristu (CKK)

Na ovaj svijet nismo ništa donijeli, pa ništa ne možemo ni ponijeti s njega.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 6

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 6:7 u kontekstu