Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 6:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Takvi ljudi uvijek izazivaju trvenja. Pokvarenog su uma, lišeni istine, a vjeru smatraju izvorom zarade.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 6

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 6:5 u kontekstu