Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 6:2 Knjiga O Kristu (CKK)

A oni koji za gospodara imaju kršćanina neka ga ne cijene manje zbog toga što su braća. Trebali bi mu još bolje služiti jer svojim trudom koriste vjerniku i ljubljenome bratu.Poučavaj tu istinu, Timoteju, i svakoga potiči da joj bude poslušan.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 6

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 6:2 u kontekstu