Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 6:16 Knjiga O Kristu (CKK)

On je jedini besmrtan. Prebiva u tako sjajnom svjetlu da mu se nitko ne može približiti. Nitko ga od ljudi nije vidio niti ga može vidjeti. Njemu neka je čast i vlast uvijeke. Amen.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 6

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 6:16 u kontekstu