Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 6:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Zapovijedam ti pred Bogom, koji svima daje život, i pred Kristom Isusom, koji je dao lijepo svjedočanstvo pred Poncijem Pilatom:

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 6

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 6:13 u kontekstu