Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 5:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Prava udovica, koja je sasvim sama, pouzdaje se u Boga. Noću i danju traži od njega pomoć i moli se.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 5

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 5:5 u kontekstu