Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 5:2 Knjiga O Kristu (CKK)

starije žene kao vlastitu majku, a djevojke, u svoj čistoći, kao vlastite sestre.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 5

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 5:2 u kontekstu