Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 4:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Objasniš li to braći, bit ćeš dobar sluga Krista Isusa; hranit ćeš se riječima vjere i istinitoga učenja koje postojano slijediš.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 4

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 4:6 u kontekstu