Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 3:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Starješina ne smije biti novoobraćenik da se ne bi uzoholio te pao pod đavlovu osudu.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 3

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 3:6 u kontekstu