Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 3:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne smije biti pijanac ni svadljivac, nego popustljiv i ljubazan, ne kao oni koji vole novac.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 3

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 3:3 u kontekstu