Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 2:2 Knjiga O Kristu (CKK)

Molite se i za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da možemo živjeti u miru i spokojno, u svoj pobožnosti i svetosti.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 2

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 2:2 u kontekstu