Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 2:14 Knjiga O Kristu (CKK)

I Sotona nije prevario Adama, nego Evu; ona je prva zgriješila.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 2

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 2:14 u kontekstu