Novi Zavjet

Prva Poslanica Timoteju 1:10 Knjiga O Kristu (CKK)

za bludnike, homoseksualce, otmičare, varalice, lašce i sve koji čine što se protivi zdravome učenju

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Timoteju 1

Prikaz Prva Poslanica Timoteju 1:10 u kontekstu