Novi Zavjet

Prva Poslanica Solunjanima 3:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Zato više nisam mogao izdržati pa sam poslao Timoteja da dozna kako stojite u vjeri. Bojao sam se da vas je možda nije zaveo Napasnik te da naš trud nije bio uzaludan.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Solunjanima 3

Prikaz Prva Poslanica Solunjanima 3:5 u kontekstu