Novi Zavjet

Prva Poslanica Solunjanima 3:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Tako će vam srca biti snažna, besprijekorna i sveta kad stanete pred našega Boga Oca na dan dolaska našega Gospodina Isusa Krista s njegovim svetima.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Solunjanima 3

Prikaz Prva Poslanica Solunjanima 3:13 u kontekstu