Novi Zavjet

Prva Poslanica Solunjanima 2:4 Knjiga O Kristu (CKK)

Navješćujemo Radosnu vijest upravo onako kako nam je Bog povjerio da činimo. Ne trudimo se ugoditi ljudima, nego Bogu koji proniče srca.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Solunjanima 2

Prikaz Prva Poslanica Solunjanima 2:4 u kontekstu