Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 5:6-13 Knjiga O Kristu (CKK)

6. Kako se još možete hvaliti! Kao da ne znate da malo kvasca ukvasi sve tijesto! Dopustite li jednomu da griješi, ubrzo će se grijeh proširiti.

7. Očistite se od staroga kvasca da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni, jer je naše pashalno janje - Krist - već žrtvovano.

8. Svetkujmo zato blagdan, ne sa starim kvascem niti s kvascem zloće i pokvarenosti, već s beskvasnim kruhom čistoće i čestitosti.

9. U prijašnjoj sam vam poslanici napisao da se ne družite s bludnicima.

10. Nisam pri tome mislio na bludnike općenito, na nevjernike iz svijeta koji su bludnici, ili lakomci, ili varalice, ili idolopoklonici - jer inače biste morali izići iz svijeta.

11. Mislio sam da se ne družite s ljudima koji sebe nazivaju kršćanima, a bludnici su, ili lakomci, ili idolopoklonici, ili klevetnici, ili pijanci, ili varalice.

12. Nije na meni da sudim one koji su vani. Ali onima u Crkvi koji tako griješe trebate suditi.

13. Onima koji su vani sudit će Bog. Ali u Svetome pismu piše: "Isključite opakoga iz svoje sredine."

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 5