Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 4:16 Knjiga O Kristu (CKK)

Zato vas zaklinjem: činite kao i ja.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 4

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 4:16 u kontekstu