Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 3:22 Knjiga O Kristu (CKK)

i Pavao i Apolon i Petar, i cijeli svijet, i život i smrt, i sadašnjost i budućnost. Sve to pripada vama,

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 3

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 3:22 u kontekstu