Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 3:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Nemojte se zavaravati. Drži li tko od vas sebe pametnim prema mjerilima ovoga svijeta, morat će postati ludim da bi bio mudar prema Božjim mjerilima.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 3

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 3:18 u kontekstu