Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 3:16 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama?

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 3

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 3:16 u kontekstu