Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 16:18 Knjiga O Kristu (CKK)

I mene su, kao i vas, umirili. Cijenite stoga takve ljude.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 16

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 16:18 u kontekstu