Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 15:7-23 Knjiga O Kristu (CKK)

7. Ukazao se poslije Jakovu, pa opet svim apostolima.

8. Napokon se ukazao i meni, mnogo kasnije, kao nedonoščetu.

9. Jer ja sam najmanji od apostola. Nisam dostojan ni nazvati se apostolom jer sam progonio Božju crkvu.

10. Ali što god da sada jesam, to sam zato što mi je Bog iskazao milost - i to nije bilo uzalud. Naprotiv, trudio sam se više nego svi ostali apostoli, ali to nije moja zasluga, već Božja milost.

11. Zato nije važno propovijedam li ja ili oni. Važno je da ste zbog našega propovijedanja povjerovali.

12. Ali ako propovijedamo da je Krist uskrsnuo od mrtvih, zašto neki od vas govore da uskrsnuća nema?

13. Jer ako nema uskrsnuća od mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo.

14. A ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje, kao i vaša vjera, uzaludno.

15. Ako mrtvi zaista ne uskrsavaju, onda smo mi apostoli lažni Božji svjedoci zato što smo posvjedočili da je on uskrisio Krista, kojega nije uskrisio.

16. Jer ako mrtvi neće uskrsnuti, onda ni Krist nije uskrsnuo.

17. A ako Krist nije uskrsnuo, onda je vaša vjera uzaludna jer ste još uvijek pod osudom svojih grijeha.

18. Ako je tako, svi umrli koji su vjerovali u Krista izginut će!

19. Pouzdajemo li se u Krista samo za ovaj život, najbjedniji smo od svih ljudi.

20. Ali činjenica je da je Krist uskrsnuo od mrtvih. Prvi je od svih umrlih koji će ponovno ustati u život.

21. Smrt je ušla u svijet zbog onoga što je učinio prvi čovjek, a zbog onoga što je učinio jedan drugi Čovjek, Krist, mrtvi će uskrsnuti.

22. Jer kao što svi umiremo zato što smo Adamovi potomci, tako ćemo i u Kristu svi biti oživljeni.

23. Ali uskrsnuće se zbiva redom: najprije je uskrsnuo Krist, a kad on opet dođe, uskrsnut će i svi koji njemu pripadaju.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 15