Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 14:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer ako se molim na jeziku koji ne razumijem, moj se duh moli, ali moj um u tome ne sudjeluje.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 14

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 14:14 u kontekstu