Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 14:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Ima li tko dar govorenja u jezicima, neka moli i za dar tumačenja kako bi ljudima mogao reći i značenje poruke koju je u jezicima dobio.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 14

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 14:13 u kontekstu