Novi Zavjet

Prva Poslanica Korinæanima 1:27 Knjiga O Kristu (CKK)

Bog je, naprotiv, izabrao one koje svijet smatra budalastima da posrami njegove mudrace, i slabe u očima svijeta da posrami njegove moćnike.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Poslanica Korinæanima 1

Prikaz Prva Poslanica Korinæanima 1:27 u kontekstu