Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 5:9 Knjiga O Kristu (CKK)

Oduprite mu se i budite čvrsti u vjeri. Znajte da vaša kršćanska braća diljem svijeta podnose jednake patnje.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 5

Prikaz Prva Petrova Poslanica 5:9 u kontekstu