Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 5:4 Knjiga O Kristu (CKK)

A kad dođe vrhovni Pastir, primit ćete vječni udjel u njegovoj slavi.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 5

Prikaz Prva Petrova Poslanica 5:4 u kontekstu