Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 4:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Stoga je Radosna vijest bila propovijedana čak i mrtvima, tako da njihov duh, iako su njihova tijela bila kažnjena smrću, može živjeti kao što živi Bog.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 4

Prikaz Prva Petrova Poslanica 4:6 u kontekstu