Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 2:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 2

Prikaz Prva Petrova Poslanica 2:5 u kontekstu