Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 2:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Kakva će vam, naime, biti zasluga podnosite li strpljivo udarce za ono što ste skrivili? Ali ako trpite i strpljivo podnosite udarce zato što činite dobro, ugodit ćete Bogu.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Petrova Poslanica 2

Prikaz Prva Petrova Poslanica 2:20 u kontekstu