Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Novi Zavjet

Prva Petrova Poslanica 2 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Odbacite zato od sebe svaku pakost i prijevaru, svako licemjerje, zavist i klevetanje.

2. Vi ste u duhu tek rođena dječica. Zato čeznite za čistim duhovnim mlijekom, da od njega možete uzrasti do punine spasenja,

3. ako ste već iskusili Gospodinovu dobrotu.

Živo kamenje i izabrani narod

4. Pristupite Kristu, živome kamenu Božjega hrama. Ljudi su ga odbacili, ali je dragocjen u očima Boga koji ga je izabrao.

5. Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista.

6. Kao što kaže Sveto pismo:"Evo, stavljam na Sion odabrani i dragocjeni ugaoni kamen temeljac. Tko u njega vjeruje, sigurno se neće postidjeti."

7. Dragocjen je vama koji vjerujete. A za one koji ne vjeruju "kamen koji su graditelji odbacili postade ugaonim kamenom",

8. ali i "kamenom spoticanja i stijenom posrtanja". Ljudi se o taj kamen spotiču zato što nisu poslušni Božjoj riječi. To je njihova sudbina.

9. Ali vi niste takvi jer ste odabranici. Vi ste kraljevstvo svećenika, Božji sveti narod, njegovo vlasništvo. Možete drugima govoriti o čudesnim Božjim djelima jer vas je on iz tame pozvao u svoje divno svjetlo.

10. "Nekoć niste ni bili narod, a sada ste narod Božji. Nekoć niste primali Božjeg milosrđa, a sada vam je Bog iskazao milosrđe."

11. Draga braćo i sestre, ovdje ste samo pridošlice i tuđinci. Opominjem vas: klonite se grešnih požuda jer one vojuju protiv vaše duše!

12. Pazite kako živite među nevjernicima. Ako vas i optuže za zlo, vidjet će vaše časno ponašanje pa će povjerovati u Boga i dati mu slavu kad dođe suditi svijet.

Treba poštivati vlasti

13. Svakoj se ljudskoj vlasti pokoravajte zbog Gospodina: i kralju, jer je poglavar države,

14. i dužnosnicima koje je postavio - jer ih je postavio da kazne zločince i da pohvale one koji čine dobro.

15. Božja je volja da svojim uzornim životima ušutkate bezumnike koji vas neosnovano optužuju.

16. Niste robovi, već slobodni ljudi. Ali ne koristite se svojom slobodom kao izgovorom da činite zlo. Jer slobodni ste da živite kao Božji sluge.

17. Svakomu iskazujte poštovanje. Volite braću i sestre kršćane. Bojte se boga. Kralju iskazujte čast.

Upute slugama

18. Sluge, budite pokorni svojim gospodarima i iskazujte im dužno poštovanje, i to ne samo onima koji su dobri i blagi nego i ako su zle ćudi.

19. Jer ugodit ćete Bogu budete li, zaradi svoje savjesti i Boga, strpljivo podnosili nepravdu i patnju.

20. Kakva će vam, naime, biti zasluga podnosite li strpljivo udarce za ono što ste skrivili? Ali ako trpite i strpljivo podnosite udarce zato što činite dobro, ugodit ćete Bogu.

21. Na to vas je trpljenje Bog pozvao. Jer Krist je trpio za vas i bio vam uzor da slijedite njegove stope.

22. On nikad "nije zgriješio niti izustio laž".

23. Na uvredu nije odgovarao uvredom. Kad su ga mučili, nije prijetio osvetom, nego ju je prepustio pravednom sucu.

24. U vlastitome je tijelu ponio naše grijehe na križ da mi možemo umrijeti grijehu i živjeti za pravednost. Njegovim ste ranama iscijeljeni!

25. Lutali ste poput ovaca, ali sada ste se obratili pastiru i čuvaru svojih duša.