Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 5:6 Knjiga O Kristu (CKK)

On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 5

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 5:6 u kontekstu