Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 4:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Kaže li tko: "Ja volim Boga", a mrzi svojega brata, lažac je; jer ako ne voli brata kojega vidi, kako može voljeti Boga kojega nikad nije vidio?

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 4

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 4:20 u kontekstu