Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 4:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Osim toga, vidjeli smo vlastitim očima i sada svjedočimo da je Otac poslao svojega Sina da bude Spasitelj svijeta.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 4

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 4:14 u kontekstu