Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 4:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 4

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 4:1 u kontekstu