Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 3:15 Knjiga O Kristu (CKK)

Tko god mrzi svojeg brata, u srcu je ubojica, a znate da nijedan ubojica u sebi nema trajnoga, vječnog života.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 3

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 3:15 u kontekstu