Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 3:12 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne smijemo biti poput Kajina, koji je pripadao Zlome i ubio svojega brata. Zašto ga je ubio? Jer su mu djela bila zla, a djela njegova brata pravedna.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 3

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 3:12 u kontekstu