Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 3:11 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer tu smo poruku, da volimo jedni druge, primili još na početku.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 3

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 3:11 u kontekstu