Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 1:8-10 Knjiga O Kristu (CKK)

8. Tvrdimo li da ne griješimo, zavaravamo se i u nama nema istine.

9. Ali on je vjeran i pravedan; priznamo li mu svoje grijehe, oprostit će nam i očistiti nas od svake nepravde.

10. Tvrdimo li da nismo zgriješili, Boga nazivamo lašcem i pokazujemo da njegova Riječ ne živi u našem srcu.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 1