Novi Zavjet

Prva Ivanova Poslanica 1:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Tvrdimo li da nismo zgriješili, Boga nazivamo lašcem i pokazujemo da njegova Riječ ne živi u našem srcu.

Pročitaj kompletan poglavlje Prva Ivanova Poslanica 1

Prikaz Prva Ivanova Poslanica 1:10 u kontekstu