Novi Zavjet

Poslanica Titu 3:7 Knjiga O Kristu (CKK)

Opravdao nas je svojom milošću i učinio baštinicima vječnoga života kojemu se nadamo.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Titu 3

Prikaz Poslanica Titu 3:7 u kontekstu