Novi Zavjet

Poslanica Titu 3:15 Knjiga O Kristu (CKK)

Svi koji su sa mnom pozdravljaju vas. Pozdravi vjernike koji nas vole. Neka je Božja milost sa svima vama.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Titu 3

Prikaz Poslanica Titu 3:15 u kontekstu