Novi Zavjet

Poslanica Titu 3:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Učini sve što možeš za pravnika Zenu i Apolona na putu. Pobrini se da imaju sve što im treba.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Titu 3

Prikaz Poslanica Titu 3:13 u kontekstu