Novi Zavjet

Poslanica Titu 2:12 Knjiga O Kristu (CKK)

Odgojila nas je da se odreknemo bezbožnog života i grešnih svjetovnih požuda te da u ovome svijetu živimo uzdržljivo, pravedno i pobožno

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Titu 2

Prikaz Poslanica Titu 2:12 u kontekstu