Novi Zavjet

Poslanica Titu 2:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali ti poučavaj životu koji je u skladu sa zdravim učenjem.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Titu 2

Prikaz Poslanica Titu 2:1 u kontekstu